Vårt personell har rekvalifisert/resertifisert og utført kvalitets kontroll på utstyr på land og offshore. Ofte i forbindelse med servicer hvor dokumentasjonen på utstyret er mangelfull eller fraværende.

Dette iht DNV-RP-E101-standarder (Resertification of well control equipment).

Vi utfører utstedelse av dokumenter som fastslår materialfasthet, egenskaper og kjemisk analyse basert på tilhørende standarder.

Dette kan blant annet innebefatte:

 • BOP Kill & choke lines
 • Stigerør og stigerørskoblinger
 • Mudpumper
 • Spoler
 • Body Subs og x-overs
 • Ventiler
 • Bonnets
 • Rør og generell piping
 • Og mye mer, spør oss gjerne

Testing vi tilbyr:

 • PMI

 • Tykkelsesmåling
 • Hardhetsmåling
 • Mikrostukturundersøkelse
 • Ferritoscop-testing
 • Kjemisk analyse

Per Morten Bjørheim

TEKNISK LEDER

 • +47 907 50 154

 • per.morten@materialtesting.no