Vi har personell med lang erfaring fra produksjon av stål og mekanisk testing som kan være behjelpelig med:

  • Materialvalg

  • Varmebehandling

  • Valg av produksjonsmetoder som valsing, smiing og støping
  • Løsningsforslag når testene ikke oppfyller kravene til forventningene (mekanisk testing, mikrostuktur og korrosjon)

Per Morten Bjørheim

TEKNISK LEDER

  • +47 907 50 154

  • per.morten@materialtesting.no